17.04.2012

housewives on vacation

30 husmødre venter på båten som skal frakte dem over til "Svestad feriehjem for slitne husmødre" på Nesodden. I hele to uker skal de gå til dekket bord og la hjemmets huslige bekymringer ligge. Bildet er fra 1951.

30 housewives from Oslo are waiting for the boat that is taking them to the "vacation home for tired housewives" at Nesodden. For two whole weeks they are not doing any work around their house. Picture from 1951.

--

Arbeiderpartiets Kvinneforeningers Feriehjem på Svestad ble åpnet i 1920. Det var Carl Jeppesen, en av Arbeiderpartiets grunnleggere, som først kom på tanken om et feriehjem for slitne husmødre. Da Jeppesen og kona Hulda testamenterte sin formue til feriehjemmet, ble villaen "Bellevue" på Svestad kjøpt og innredet. I løpet av tre sommermåneder tok feriehjemmet imot opp til 500 Oslo-husmødre og enda var ventelistene lange. For de aller fleste gjestene var oppholdet gratis.

The vacation home was first opened in 1920. During three summer months they catered for over 500 Oslo housewives, and the waiting lists were long. 

--

Sju kvinneforeninger i Oslo Arbeiderparti sto for driften av det idylliske feriehjemmet. Vedlikehold, vask og stell av eiendommen ble gjort på frivillig basis.

Seven womens organisations stood behind the vacation center.

--

Ferdig middag på bordet, og ingen oppvask etterpå.  Her fikk kvinnene tid til både lesing og kryssordløsing uten å bli forstyrret.

Dinner on the table, and no dishwashing. The women finally had some time to read and do crosswords.
--
...

Huset er i dag eid av Norsk Folkehjelp. Bilder og tekst er hentet herfra.

Pictures and text from here.